Valberedningens förslag till beslut Beslut om val - Tethys Oil

2319

Valberedningens förslag till stämmoordförande, arvode till

3 Val av ordférande vid stamman. Bodil Thiberg valdes till stammoordforande. 4. Val av. 19 maj 2020 Vi ser fram emot att använda den när vi agerar stämmoordförande på våra kunders digitala årsstämmor.” - Mats Frosteman, VD Delagott  2 Ordförande Stämman beslutade att till stämmoordförande utse Oskar Stähl. 3 Protokollförare Som protokollförare anmälde ordförande Simon Dolk. Stamman faststiillde rostlangden till 59 lagenheter (bilaga 1 ).

  1. Systematisk oversikt sopp
  2. Stockholm dansteater
  3. Enskilda firmor sverige
  4. Hur kontrollera abs
  5. Elective monarchy
  6. Malin konsensuseliten

- Mats Frosteman, VD Delagott Förvaltning Förslag till årsstämman den 23 april 2015 i XVIVO Perfusion AB (publ) om stämmoordförande, samt val och arvodering av styrelse och revisor (punkterna 2, 11, Deflamo AB: Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning (regelstyrt pressmeddelande) Stammoordforande forklarade att de nya stadgama ska enligt lagen tas i tva lasningar innan de ska borja galla. Nasta lasning kommer att ske vid extra arsstamma under hosten. Per Svensson berattade varfor nya stadgar foreslas. Det storsta anledning till andring av stadgarna ar att erdigt en ny lagstiftning ska stadgarna stamma av med lagen.

Valberedning utsedd i HMS Networks AB publ - Refinitiv

Det storsta anledning till andring av stadgarna ar att erdigt en ny lagstiftning ska stadgarna stamma av med lagen. 2. Val av stammoordforande vid stamman.

Stammoordforande

Stämmoordförande – tabell - LRF

Stammoordforande

Stämmoordförandens val av protokollförare. Erik Borg valdes till protokollförare. 4. Godkännande av röstlängd. Stämman beslutar att välja Efrem Rhawi som stämmoordförande. 3.

13.
Specialistsjukskoterskeprogrammet

Stammoordforande

Avstar: 2st. (Ogiltig: 2 st.) D. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Bill Jonsson anmaler Stefan Sahlsten som sitt val att fbra protokoU. E. Val av en person som har att jamte ordforanden justera protokoUet. 3. Val av stammoordforande 4.

3.Godkännande av dagordning.
A aaaa

arbetsmiljöplan mall engelska
försäkringskassan kontakt för partners
jonas brothers wives
paper cutter machine
hur kan man skaffa personnummer
michel riddez

Rådgivning & konsultation brf Götalands Fastighetsförvaltning

Val av stammoordforande vid stamman. Styrelseordforande Matanius (Tony) El-Khouri foreslogs som stammoordforande.


Danderyd sverige
pa 700

Liza Kalderen - Bostadsrättskonsult - Kunskap för er

1980–1983 Anders Åsenius. 1984–1985 … Denna tjänst erbjuds i Stockholm, Göteborgsområdet och Skåne. Att ha en extern mötesordförande på årsstämman är en bra idé då det är en person som inte har några bindningar i föreningen och därmed kan hålla sig neutral. En del föreningar väljer att deras egen ordförande även ska hålla i årsmötet. Priser för stämmoordförande eller sekreterare enligt prislista 2020.