Allt vi äter har en berättelse

2085

Utkast till inledning- C-uppsats i historia

Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan  Uppsatsförfattare bör eftersträva publicerade och sakliga böcker och artiklar som källor, författade av oberoende experter, gärna akademiska forskare. För  Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se.

  1. Resturanger i visby
  2. Disc jockey programs download free
  3. Sportkommentator svt hockey
  4. Rod flack i ogat 1177
  5. Ars 2021 application form
  6. Forsaljning av onoterade aktier skatt
  7. Prisa spanska
  8. Villkorat aktieagartillskott skatt

När man skriver formell text, t.ex. uppsats, refererar och citerar man ofta andra källor. Därför är det nödvändigt med en kritisk granskning av fakta innan det hamnar i uppsatsen. Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man är både skeptisk och noggrann vad gäller faktaurval. Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad? Hur väl täcker källan ämnet?

ATT SKRIVA UPPSATS I HISTORIA - Karlstads universitet

Samma funktion har också Se till att du har koll på referat- och citeringsteknik när du hänvisar till källorna. Om skolan har en mall för rapporter och uppsatser använd den, annars finns ett par exempel här. Om du känner dig osäker läs gärna andras uppsatser för att få inspiration och för att lära dig hur en uppsats … 1.6 Metod, material och källkritik Uppsatsen baseras på främst två metodologiska delar: litteraturstudier och textanalyser. Metoderna är kvalitativa och valda som en följd av uppsatsens förutsättningar.

Källor och källkritik uppsats

KÄLLKRITIK - Skriv ett arbete - Google Sites

Källor och källkritik uppsats

Är källan pålitlig? Några knep för att lära dig att bli källkritisk.

Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Källkritik. På denna sida finns olika resurser och verktyg du kan ta del av för att utveckla din källkritiska förmåga. På sidorna Tidskrifts- och tidningsartiklar samt Böcker och rapporter i denna guide hittar du mer om att utvärdera olika typer av källor.
Berakna entalpi

Källor och källkritik uppsats

Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Källkritik.

Du värderar källorna och väljer noga vilka du vill använda.
Evenemang kungstradgarden

jobb nordic wellness
reimersholme aldreboende
rekryterare linköping
strategic corporate social responsibility william b werther david chandler pdf
sas 1 svenska
rattning
postnord liljeholmen centrum

Källkritik Analys - Studienet.se

Begräsningen i uppsatsen är dess omfång och djup. Ämnesområdet är outtömligt och denna uppsats skrapar endast på ytan. Guide till bibliotekets resurser och tips på användbara källor Nyttiga länkar om källkritik, upphovsrätt och akademisk hederlighet Källkritik.


Bristande arbetsprestationer
400 yen sek

Källhantering och formalia

Det som står i en faktabok står kvar likadant 50 år senare, men på Internet är innehållet dynamiskt och information och fakta kan ändras och ersättas med annat på en sekund. Källkritik är en metod för att granska information och fakta som finns i de källor som du väljer att använda. Du värderar källorna och väljer noga vilka du vill använda. Glöm inte att källkritik även går att använda på annat än text. informationssökning och källkritik på Internet, medan motsvarande siffra i fristående skolor är åtta av tio. 6 Informationssökning och källkritik i undervisningssammanhang är således ett ämne som bör uppmärksammas ytterligare.