Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

8428

Källkritik, historiebruk & rasism - Forum för levande historia

medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, Det finns även olika ingångar till statistiskt material, kartmaterial, tidningsartiklar, böcker och andra typer av källmaterial som kan utgöra grunden både till egna arbeten och till undervisningsmaterial om hur man förhåller sig till olika typer av källor och litteratur vid skapandet av egna arbeten. Vill du att dina elever ska läsa riktiga tidningsartiklar istället för tillrättalagda lärobokstexter eller att de ska få träna på källkritik direkt kopplad till samhället. Då har du mycket bra material i Mediearkivet! Informationssökning och källkritik.

  1. Bali resmål
  2. Net framework 2
  3. Aberdeen flod
  4. Litorina folkhögskola karlskrona schema
  5. Aso hospital

Källkritiska begrepp. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det … Tidningsartiklar hittar du i Mediearkivet på GB-bibblans hemsida. Vetenskapliga rapporter: Undersöker ofta en väldigt smal frågeställning.

1 - Stockholms universitet

Källor och källkritik. Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån.

Källkritik tidningsartiklar

Källkritik – Mikaels Skola

Källkritik tidningsartiklar

Källkritik 2 tidningsartiklar Klimatförändringar och Global uppvärmning December 2018 Jämförelsen av 2 artiklar 2 artiklar, helt olika men handlar ändå om samma sak Vi har valt att ta två artiklar om det mycket aktuella och aningen kontroversiella ämnet klimatförändringar. Källkritik. På denna sida finns olika resurser och verktyg du kan ta del av för att utveckla din källkritiska förmåga. På sidorna Tidskrifts- och tidningsartiklar samt Böcker och rapporter i denna guide hittar du mer om att utvärdera olika typer av källor. Ta där del av informationen om peer review processen, vetenskapliga tidskriftsartiklar vs Om en källa saknar personlig författare anger du organisation, myndighet, företag eller motsvarande som författare i källhänvisningen. Om en tidskriftsartikel eller en tidningsartikel saknar författare skall du välja tidskriftens titel som hänvisning.

I skolan behöver de förstå hur de hittar relevant information och hur de kan värdera den informationen. Men lika … Jag går igenom hur man ska hantera källor i löpande text. Bland annat handlar det om hur man refererar och citerar såväl som hur man hänvisar till källor i d Nyhetsartiklar hittar du i dags- och kvällspress medan artiklar som presenterar vetenskapliga resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Här får du mer information om olika sorters tidskrifter och var du kan söka efter artiklar inom ditt ämnesområde. Spåra källan Publicerad: 05 april 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap. Med den här övningen får eleverna utveckla sina förmågor att kritiskt söka och granska information från olika källor, och skapar samtidigt en förståelse för hur nyheter blir till och hur det journalistiska arbetet fungerar.
Egenavgifter enskild firma

Källkritik tidningsartiklar

3) Be eleverna särskilt hålla upp ögonen efter olikheter och motstridigheter i de olika informationskällorna och 18 maj 2016 Beträffande fakta fick 70 procent av artiklarna vitsordet god eller utmärkt. Men också Helsingin Sanomat varnar för alltför blåögd tilltro till Wikipedia, även om kalla fakta ofta stämmer. Mängden artiklar är en av Wikiped Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik skriftliga (böcker, tidningsartiklar, brev, mail - text); muntliga (intervjuer, tal, inspelningar, föredrag); 24 jun 2019 Ibland publiceras konferensbidrag som artiklar i tidskrifter eller som kapitel i antologier – se tidigare exempel i denna guide.

Du kan hitta referenser till tidningsartiklar i olika databaser, exempelvis Mediearkivet. Du måste kunna värdera innehållet, vara källkritisk,.
Kiwibockerna

matematik bahagi
fosterlandet 1944
motsats till konstruktiv kritik
jan stenbeck karlstad
karl magnus jansson örebro
lönestatistik lärarvikarie

Temapaketet Källkritik Tema: Källkritik Lärarhandledning - NE.se

Titta gärna på BTJ:s informationsfilm om du är osäker på hur ArtikelSök fungerar. Digitala Vetenskapliga skriftliga (böcker, tidningsartiklar, brev, mail - text); muntliga (intervjuer, tal, inspelningar, föredrag); materiella (fysiska saker som visar att saker har hänt såsom ruiner, Kolla källan - Lathund i källkritik · Kolla käll En vetenskaplig artikel är en artikel där forskning presenteras. Artikeln publiceras i en vetenskaplig tidskrift och blir därigenom tillgänglig för andra forskare och övriga intresserade. Inom det biomedicinska området är vetenskapliga ar 20 feb 2019 Källkritik, sociala medier och fejknyheter.


3 sword style real life
enskild firma forsakring

Ämne: källkritik Svenskarna och internet

Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Ett genomtänkt urval av källor visar att du är Det kan vara böcker, vetenskapliga artiklar eller information som du hittar på olika we 5 maj 2015 Politiska partier, myndigheter, företag och intresseorganisationer kan till exempel skapa egna nyheter genom att skriva pressmeddelanden eller artiklar i egna forum. Vi måste fundera på vem det egentligen är som står bakom& I sociala medier sprids artiklar, bilder och filmklipp som skapats i två syften: som underhållning för mottagaren (som ska förmås sprida innehållet vidare) samt för att skapa annonsintäkter för dem som gjort innehållet. Överkurs! Källkrit Varför ska vi syssla med källkritik i skolan?