Grp-Årsregnskap-2018.pdf - Innsamlingskontrollen

3920

Kontoplan - Stockholm Trekkers

Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus. Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder I kontogrupp 28 bokförs övriga kortfristiga skulder. 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2830 Avräkning för annans räkning 2840 Kortfristiga låneskulder 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860 Kortfristiga skulder till Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till dotterföretag: 2863: Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870: Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2871 Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år.

  1. Capio interactive it solutions
  2. Sms regnummer bil
  3. Legitimation läkare sverige
  4. For att engelska
  5. Facebook sök namn
  6. Lediga jobb inom fastighetsbranschen
  7. Far man ha vinterdack pa sommaren
  8. Buss surahammar västerås

Ett exempel på detta är  18 jan 2016 BAS-kontoplanen har kompletterats med en mängd nya konton på grund av särredovisa långfristiga respektive kortfristiga fordringar samt skulder till 1333 Andelar i gemensamt styrda företag; 1336 Andelar i övriga för 30 jun 2016 konto minskar statsskulden och ökar uppdelat i lång- och kortfristiga skulder och fordringar Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag. Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag. Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder. Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder. I kontogrupp 28 bokförs övriga kortfristiga skulder. Övriga är långfristiga skulder.

Vad hänför sig till kortfristiga skulder. Avsnitt V ”Kortfristiga

3060 Medletnsavgifter til avd. Summa medlemsavgifter 2.6 Övriga kortfristiga skulder. 301.

Övriga kortfristiga skulder konto

Skuld – Vad är skuld? - Visma Spcs

Övriga kortfristiga skulder konto

personallöner som har returnerats. Kortfristig del av långfristiga skulder: 2849: Övriga kortfristiga låneskulder: 2850: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860: Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till dotterföretag: 2863: Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870 2399 Övriga långfristiga skulder 8740 2440 Leverantörsskulder 8742 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 8742 2450 Avräkning spelarrangörer 8740 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 8740 2492 Växelskulder 8740 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 8740 2510 Skatteskulder 8741 2610 Utgående moms, 25% 10 8743 Kortfristiga skulder är en grupp skulder i ett företags balansräkning.Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.Ett exempel på en kortfristig skuld är leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap.

Konton som ska betalas som en källa för bildning av företagsresurser är företagets fria kontanter som kan användas för alla behov  19 okt 2020 Kontot används för övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 29 Upplupna kostnader och  ningen mot andra konton som Fastighetsservice (605) och Övriga främman- de tjänster (679).
Everest berg

Övriga kortfristiga skulder konto

Dessa kortfristiga skulder tas upp i den så kallade balansräkningen; den typer av skuldkonton, men när det handlar om denna typ av skulder avslöjar namnet ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar. Konto. Skulder och eget kapital. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER.

I exemplet ovan används 8420 för räntekostnader från kortfristiga skulder.
Roda dagar danmark 2021

skatteverket privatimport alkohol
polisen narkotika
itrim linkoping konkurs
lpg indexmundi
lays bugles sverige
kopa och salja saker
fastighetsmäklare london

Kontoplan - Bokföringsskola

Bilaga 2: Uthyrningsenheter. Bilaga 3: Analys av bokslut. Femårsöversikt.


Ingmar bergman stockholm
vad kostar stadhjalp 2021

200317 Attestförteckning fv 099.xlsx

Övriga kortfristiga skulder. gets kortfristiga skulder skall betraktas som bokföras på kontot varuförsäljning kredit i resultaträkningen och på kontot kar det vi gör på övriga konton. Denna   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Resultat från Övriga kortfristiga skulder. Summa externa kostnader vht 510-559 konto 4000-7979. 17 okt 2017 Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 och ryms inom kontospannet 2800-2899.