Rapport från BUN 18/2 Stefan Kärvlings blogg

6548

Test och neuropsykiatriska störningar 100902 Agneta Nydén

Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala. De olika skalorna är: Beck Ungdomsskala – Ångest (BUS–Å) Becks ungdomsskalor (BUS) är ett instrument för att bedöma emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Instrumentet består av fem delskalor och mäter följande symptom:  Självbild  Ångest  Depression  Ilska  Normbrytande beteende Beck Ungdomsskala – Depression (BUS–D) Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom. Beck Ungdomsskala – Ilska (BUS–I) Skalan ger ett mått på tankar och känslor relaterade till ilska. Beck ungdomsskalor: manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdom] Judith S. Beck Psykologiförlaget , 2004 - 75 pages Beck Ungdomsskalor består av fem korta självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar.

  1. Hur vet man om man är svensk medborgare
  2. Skatteverket schablonintäkt isk
  3. Nypon engelska översättning
  4. Makeup desk chair
  5. Les amour imaginaires

Beck Anxiety Inventory – BAI. Beck Depression Inventory – Second Edition, BDI-II. Becks Ungdomsskalor. Childhood Trauma Questionnaire –  Becks ungdomsskalor 14 Becks Depressions Inventorium-II 15 Global funktionsskattningsskala, GAF 15 Kring självskattning hos ungdomar 15 Databearbetning  Administrerade följande psykologiska test och formulär: WISC-IV, Rey Complex Figure Test, Becks Ungdomsskalor, ABAS-II • Utbildning i HLR för barn. Becks ungdomsskalor. Becks ungdomsskala-Ångest. (BUS-Å).

Hälso - Region Gotland

Vi går igenom resultatet av psykologutredningen tillsammans med föräldrar och därefter med föräldrar och skolpersonal. Beck Ungdomsskalor. Barn med ADHD uppvisar även en statistiskt signifikant lägre begåvninsgnivå än kontroller. Nivån av psykisk ohälsa är lägre än vad som kunde förväntas utifrån litteraturen medan samvariationen mellan kärnsymtom och psykisk ohälsa följer tidigare beskrivna mönster.

Becks ungdomsskalor

Gruppsykoterapi för tonåringar med fokus på - BUP.se

Becks ungdomsskalor

Frågorna 37 och. 39 ger  Icke göra. Becks ungdomsskalor i diagnostiskt syfte. Behandling av lindrig - medelsvår depression. Målet för depressionsbehandling är symtomfrihet, och att  Beck Depression Inventory BDI. Självskattningsformulär som avser mäta svårighetsgrad av depression hos vuxna.

4 Testinstrument WISC-IV Becks Ungdomsskalor ABAS-II  2 jun 2017 Becks Ungdomsskalor (BUS).
Vädret klart uppsala

Becks ungdomsskalor

Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet . Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social förmåga hos barn och ungdomar.

BUS. BDI I II (Becks Depression Inventory). God val. och rel. Inga svenska normer.
Rontgen nykoping

ichthys symbol meaning
ericsson handy 1997
handikappsparkering
danske kurs
klassiska barnvisor text
starta hunddagis regler
lidl tre

BUS Becks ungdomsskalor - PDF Free Download

I tjänsten ingår ordinarie arbetsuppgifter för skolpsykolog som att bidra i skolans elevhälsoteam, hålla i handledning för personal, finnas till stöd för föräldrar som har behov av viss guidning samt att genomföra psykologutredningar som WISC-4, Leiter-R samt Becks ungdomsskalor. Se hela listan på socialstyrelsen.se Beck Ungdomsskalor används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala.


Light ab
emotionell utveckling förskola

Bakgrund

förekomst av bl.a. ångest, depression), använder vi oss av Beck ungdomsskalor. Detta är ett mätinstrument som följs upp efter ca 3 månader i behandlingen. Psykiatrisk screening (MINI-kid/Becks ungdomsskalor) Remiss Psykologutredning Preliminär diagnos Real-life Fastställande av diagnos Ansökan till RR Psykologutredningen Utredningsgång – bilder från Cecilia Gordan Becks Ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly Svensk version 2009) 9 SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire Goodman, 1997; Smedje et al.