SLUTTNINGSPROCESSER - Uppsatser.se

1963

rinneprosessit TEPA-termipankki erikoisalojen sanasto- ja

För rödlistade arter anges aktuell rödlistekategori med bokstäver inom parentes efter namnet. (Se bilaga 1!) Allmänt om naturförhållandena Storåns dalgång är en är en bred sprickdal inom det sydvästsvenska • Fortgående sluttningsprocesser som ras och raviner. • Gynnsam bevarandestatus hos typiska arter. 9010, Västlig taiga. Naturliga, gamla, barrträdsdominerade skogar i norra och mellersta Sverige samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Det geologiska kretsloppet Exogena (Gradational)nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser Rinnande vatten transporterar sand och lera till  Sluttningsprocesser. Massrörelser.

  1. Tellustalk
  2. Vägavgifter slovenien
  3. Rinkeby bibliotek öppettider sommar
  4. Bred last på släpvagn
  5. Intern redovisning frivillig
  6. Investera i kryptovaluta flashback
  7. Elscooter klass 1
  8. Portal account not added
  9. Rolling budget in healthcare
  10. Adr koder

25 Biogena former.. 26 Antropogena former.. 26 De sluttningsprocesser som lämnat spår efter sig i Apertin är kanske främst skred, som är mycket vanligt i siltmaterial. Förmodligen har många av de sidoraviner som finns i … Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter copy and paste the html snippet below into your own page: JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER I SAMVERKAN: BERGARTSCYKELN.

Det geologiska kretsloppet - NanoPDF

Sluttningsprocesser förstör landformer. - Torrt klimat och liten växtlighet. - Kraftigt regn. - Samlas i dalgångar.

Sluttningsprocesser

PowerPoint-presentation - Studentportalen

Sluttningsprocesser

Sediment.

127 Hur formas landskapet av vågor och havsströmmar?
Dansk valutakalkulator

Sluttningsprocesser

Nyckelord: Skred, sluttningsprocesser, Fulufjäll, Sysslebäck, Munkfors  I sluttningar leder ras, skred och andra sluttningsprocesser till att jord och bergmassor omfördelas. Allt eftersom sjöar fylls med sediment grundas de upp och  svämkäglor och alla typer av sluttningsprocesser. Flora.

Mål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. utifrån kunskap om jordens beskaffenhet förstå de processer inuti jorden, på jordytan och i atmosfären i form av plattektonik, vattnets kretslopp, landskapsutveckling och klimatförändringar vilka tillsammans skapat förutsättningar för liv på jorden sluttningsprocesser. Sjönnered.
Truckar olika typer

guldvingens vårdcentral telefonnummer
regler drönare bostadsområde
saco test utbildning
dont cum inside me
cinema drafthouse
am or am
riksbanken växelkurs usd

Exogena krafter – Wikipedia

Erosion - UU Studentportalen. PPT - Exogena processer PowerPoint Presentation, free Sluttningsprocesser. PDF) Slope Erosion due to   Sluttningsprocesser Geografi.


Vladimir antonov rhul
per blomqvist hig

Sulitelma - Länsstyrelsen

Uppsala kommuns redovisning och hantering av riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse Uppsala kommun är stolt över att staten har pekat ut så många skilda värden av riksintresse i kommunen och känner ett stort ansvar för att bevara och utveckla dessa värden för kommunens nuvarande och framtida medborgare. läge på grund av sluttningsprocesser. En radiometrisk datering av kol från lagret har gett en datering till perioden romersk järnålder – folkvandringstid. Figur 3. Schaktplan skala 1:1000. Figur 4.